Alkohol testery

Alkohol tester je zariadenie, vďaka ktorému za niekoľko sekúnd zistíte, či sa v krvi alebo dychu kontrolovanej osoby nachádza zvyškový alkohol. Pred výberom samotného alkohol testeru si položte otázku, kto a ako často ho bude používať. Bude slúžiť iba pre vašu osobnú kontrolu, alebo ho použijete pre pravidelné kontroly zamestnancov?

Alkohol tester je možné kúpiť na mnohých miestach. Nájdete ho v supermarkete a tiež na rozličných internetových e-shopoch. Ak nekupujete tento výrobok priamo od predajcov, ktorí sa na alkohol testery špecializujú, overte si, či vám obchod ponúka zabezpečenie kalibrácie a potrebný servis.

Táto skutočnosť vám mnohokrát ihneď napovie, či hodláte kúpiť kvalitný výrobok od poctivého predajcu, alebo ide iba o neveľmi presnú pomôcku s obmedzenou životnosťou. Nekvalitný tester môže ukazovať nepresné hodnoty, ktoré vás môžu pripraviť o prácu alebo vodičský preukaz.

Pri nákupe tohto meracieho prístroja by ste nemali uprednostňovať pekný vzhľad, nízku cenu a uchlácholiť by vás nemali ani nepodstatné doplnkové funkcie. Dôraz klaďte predovšetkým na výsledky meraní. Tie by mali byť presné a spoľahlivé. Kvalitný merač by mal umožňovať meranie hlbokopľúcneho vzduchu a umožniť musí tiež kalibrovatelnosť.

Porovnať ceny testerov

Typy

Na trhu sú k dostaniu alkohol testery v dvoch podobách. Lacnejšie a nie príliš kvalitné podoby merania ponúkajú testery s polovodičovým senzorom. Kvalitnejšie sú testery s elektrochemickým senzorom.

Nech už uprednostníte akýkoľvek typ, dodržiavajte zásady správneho používania alkohol testeru. Ten by sa nemal používať ihneď po požití alkoholu, ale aspoň po 15 – 20 minútovom oneskorení. Pred použitím by testovaná osoba nemala fajčiť, žuť, piť sladké nápoje ani konzumovať potraviny. Ak je to možné, je vhodné pred začatím testu vypláchnuť ústa čistou vodou.

Alkoholtestery s polovodičovým senzorom

Alkohol testery s polovodičovým senzorom využívajú na meranie žeravé čidlo, ktoré sa musí nahriať na vysokú teplotu. Vďaka tomu je veľmi zaťažovaná batéria, ktorou je alkohol tester napájaný, čo môže viesť k menej presným výsledkom merania. Batéria by mala vydržať 200 – 300 meraní.

Tieto testery sú vhodné skôr pre orientačnú kontrolu. Využijete ich hlavne pre vlastnú potrebu. Ich hlavnou výhodou je predovšetkým nízka cena. K nevýhodám patrí okrem už spomínaného nízka životnosť a skutočnosť, že snímač reaguje aj na iné látky než len na alkohol.

Alkoholtestery s elektrochemickým senzorom

Alkohol testery s elektrochemickým senzorom patria k spoľahlivejším typom. Tieto merače sú vybavené špeciálnym elektrochemickým čidlom. Oproti meračom s polovodičovým senzorom nie je tento typ citlivý na ostatné látky. Meranie je tak presné a alkohol tester spoľahlivý. Batéria vydrží 500 – 1 500 meraní.

Alkohol testery s elektrochemickým senzorom sú vhodné pre domáce použitie, zvládnu však aj kontrolu väčšieho počtu osôb. Ako nevýhodu môžeme menovať ich vyššiu obstarávaciu cenu.

Napájanie

Alkohol testery, ktoré sú bežne k dostaniu, môžu merať v rozmedzí od 0 – 5 promile. Naraziť môžete aj na prístroje, ktorých spodný limit začína hodnotou 0,2 promile.

Vďaka tomu nezistíte presný zbytkový alkohol v krvi. Naopak kvalitnejšie prístroje môžu začínať číselným označením 0,00 alebo 0,000. Vďaka tomu je meranie veľmi presné. Na koniec merania potom budete vo väčšine prípadov upozornení zvukovým a svetelným signálom.

Rozsah merania

Alkohol testery, ktoré sú bežne k dostaniu, môžu merať v rozmedzí 0 – 5 promile. Naraziť môžete aj na prístroje, ktorých spodná limit začína hodnotou 0,2 promile.

Vďaka tomu nezistíte presne zbytkový alkohol v krvi. Naopak kvalitnejšie prístroje môžu začínať číselným označením 0,00 alebo 0,000. Vďaka tomu je meranie veľmi presné. Na koniec merania potom budete vo väčšine prípadov upozornení zvukovým a svetelným signálom.

Odchýlka merania

V prípade alkohol testeru je najdôležitejšie to, ako je meranie presné. Presnosť je v podstate to jediné, čo vyžadujete aj od tých najlacnejších typov. Bohužiaľ je mnoho výrobkov, ktoré tento parameter nespĺňajú vôbec, iné môžu byť skôr orientačné a potom sú samozrejme aj modely s vysokou presnosťou merania.

K menej presným patria polovodičové testery. Tie môžu mať odchýlku 15% – 20%. Testery s elektrochemickým čidlom majú odchýlku merania v rozmedzí 5% – 10% a naraziť môžete aj na meradlá s odchýlkou menšou ako 5%. Spoznáte ich najmä podľa vysokej obstarávacej ceny a kvalitného výrobcu.

Rýchlosť meraní

Rýchlosť meraní nie je nijako zásadným parametrom u typov, ktoré majú slúžiť predovšetkým pre osobnú potrebu. Alkohol testery sú pripravené v priebehu niekoľkých sekúnd. Ak chcete tester používať vo firme, kde budete kontrolovať viac ľudí, môže byť aj tento parameter dôležitý.

Ak budete tester používať profesionálne, je vhodné zohľadniť aj to, aké dlhé je oneskorenie medzi jednotlivými meraniami. V tomto prípade je tento čas dlhší a tester môžete opakovane používať v rozmedzí od 30 sekúnd – 2 minút, čo už je veľký rozdiel.

Kalibrácia

Kalibráciu by vám mal umožniť každý kvalitný predajca. Každý alkohol tester musí byť po uplynutí nejakej doby znova skontrovaný. Výrobcovia odporúčajú vykonávať kalibráciu každých 6 mesiacov, alebo po cca 300 meraniach u prístrojov s polovodičovými snímačmi.

Kvalitnejšie testery s elektrochemickým senzorom je vhodné kalibrovať aspoň 1x ročne alebo po cca 500 meraniach. Každý výrobok by mal mať odporúčanú dobu kalibrácie uvedenú v manuáli.
V prípade, že si všimnete, že prístroj nemeria tak presne, ako by mal, môžete kalibráciu vykonať skôr.

V lepšom prípade vás alkohol tester na nutnosť kalibrácie upozorní. Ak sa na jeho displeji objaví nápis CAL poprípade SER, je nutné kalibráciu vykonať. V ostatných prípadoch sa budete musieť spoľahnúť sami na seba a kalibráciu si ustrážiť.

Príslušenstvo

Medzí príslušenstvo môžeme zaradiť náustky, ochranný obal a senzor. Nutnosť dokupovať toto príslušenstvo nie je výsadou všetkých typov. K dostaniu sú alkohol testery, ktoré fungujú bez náustku. U tých, kde je náustok súčasťou prístroja však budete musieť počítať s nutnosťou priebežne náustky dokupovať.

Je vhodné u týchto modelov zistiť cenu nového náustku a zhodnotiť, či sa vám nákup oplatí, alebo radšej uprednostníte iný model merača. V prípade osobného používania táto položka nebude nijako vysoká. Tam, kde je potrebné testovať viac osôb, sa vám však predražiť môže.

Ochranný obal býva mnohokrát súčasťou balenia. Je ho možné dokúpiť aj samostatne. Vďaka nemu bude váš tester bezpečne uložený.

Výhodou je, ak alkohol tester umožňuje vymeniť senzor. Životnosť senzorov je síce vysoká, nie však nekonečná. V prípade, že dôjde k jeho poškodeniu, nezostáva vám nič iné, než vyhodiť celý tester a kúpiť nový. Pri modeloch, ktoré výmenu umožňujú, môže výrobca vymeniť iba senzor. Táto možnosť sa väčšinou oplatí u veľmi drahých prístrojov, ktoré sú často používané.

Funkcia

Medzi hlavné funkciu patrí zobrazovanie výsledku merania. Alkohol testery sú preto najčastejšie vybavené LCD displejom doplneným o podsvietenie.

Signalizácia najčastejšie informuje o pripravenosti testera alebo koniec merania. U kvalitnejších testerov vás upozorní tiež na stav batérie alebo nutnosti kalibrácie. Automatickým vypnutím disponujú aj lacné testery. Vďaka nemu budete šetriť batérie.

Pamäť využijete predovšetkým u komerčných alkohol testerov. Pri typoch určených pre osobné využitie túto funkciu zrejme ani nevyužijete. Drahšie testery tiež mnohokrát umožňujú prenášať namerané hodnoty do počítača, alebo vám umožnia vytlačiť merací protokol.

Značky

Ako už bolo viackrát spomínané, kvalitný výrobca je v tomto prípade zásadný. Vďaka nemu sa môžete spoľahnúť na vysokú kvalitu výrobku a presné meranie. Zaistí vám tiež potrebnú kalibráciu i servis.

Vysoko kvalitné testery ponúkajú značky ako Sentech, CAOS, Alteon alebo Dräger. K dostaniu sú v prevedení vhodnom pre osobné využitie, poloprofesionálne i profesionálne. Medzi najobľúbenejšie značky, čo sa týka spotrebiteľov, patria produkty Sencor, V-net, AlcoForce, Alkohit, Solight a ďalšie.

Cena

U alkohol testeru nie je vhodné kupovať príliš lacné výrobky. Môžu vás síce lákať nízkou cenou a príjemným dizajnom, neposkytujú však presné merania, ktoré sú u tohto výrobku tým najdôležitejším. Pokiaľ o kúpe alkohol testeru uvažujete a máte pre neho využitie, oplatí sa vám investícia do drahšieho, ale kvalitnejšieho typu.

Najlacnejšie a napriek tomu kvalitné testery vhodné pre osobné použitie je možné kúpiť za cca 40 – 60 EUR. Väčšiu kvalitu vám však poskytnú merače, ktorých cena začína na 80 EUR a môže šplhať až k 200 EUR. Na tieto drahšie výrobky je mnohokrát poskytovaná kalibrácia zdarma.

Poloprofesionálne testery kúpite za cca 100 – 400 EUR a cena profesionálnych začína na cca 160 EUR. K dostaniu sú aj modely, ktorých cena prevyšuje 790 EUR.

K dostaniu sú tiež tzv. Stanovené meradlá. Jedná sa o testery, ktoré disponujú typovou certifikáciou a vlastným platným certifikátom o overení od Českého metrologického inštitútu. V prípade nehody sú výsledky namerané týmito testery právne záväzné a možno z nich vyvodiť pracovno právne dôsledky. Za tieto testery si však budete musieť priplatiť. Ich cena sa pohybuje v rozmedzí od 790 – 2 000 EUR.

Porovnať ceny testerov

Údržba

Alkohol tester nie je úplne lacná záležitosť, aby vám slúžil dlho a dobre, preto potrebuje správnu starostlivosť. Hlavná je opakovaná kalibrácia, ktorú je nutné vykonávať v odporúčaných intervaloch uvádzaných výrobcom.

Tester nepoužívajte bezprostredne po požití alkoholu, vždy je nutné počkať aspoň 15 – 20 minút. V prípade, že budete tester používať bez uvedeného oneskorenia, môže byť výsledok nepresný, ale dôjsť môže aj k poškodeniu testera.

Venujte pozornosť stavu batérií. Je vhodné používať značkové alkalické batérie. Alkohol tester by nemal byť vystavovaný extrémnym teplotám, preto nie je možné, aby bol uložený v automobile.

Otázky a odpovede

Je možné kúpiť jednorazové testy?

Medzi jednorazové testy, ktoré sú bežne k dostaniu, patria detekčné trubičky. Jedná sa o typy vhodné pre osobné aj firemné využitie, ktoré vám poskytnú skôr orientačné meranie. Postup použitia je jednoduchý, na detekčné trubičku nasadíte balónik.

Potom budete cez trubičku cca 30 sekúnd balónik nafukovať. Po cca 2 minútach dôjde k zafarbeniu náplne. Podľa intenzity zafarbenia je možné zistiť množstvo alkoholu v dychu.

Je možné meniť senzor svojpomocne?

Ak váš alkohol tester hlási chybovú hlášku týkajúcu sa chybného senzora, budete musieť kúpiť senzor nový. Niektoré alkohol testery umožňujú výmenu doma, stačí len otvoriť príslušnú časť testera a senzor vymeniť.

Vždy sa riaďte inštrukciami v písomnom letáku. U iných typov bude potrebné tester zveriť do rúk odborníkom, tí vám okrem samotnej výmeny často skontrolujú celý merač.

Záver

Pred nákupom vhodného alkohol testeru zvážte, akým spôsobom budete merač využívať. Pre občasné použitie vám postačí lacnejší typ, pre pravidelnú kontrolu viac osôb preferujte poloprofesionálne alebo profesionálne testery. Dôkazný alkohol tester musí vlastniť certifikáciu ČMI.

Zvoľte vhodný typ senzora, vyberať môžete medzi menej presnými polovodičovými a kvalitnejšími elektrochemickými. Nezabudnite na pravidelnú kalibráciu, ktorú vám poskytne kvalitný výrobca často zadarmo. Neuprednostňujte cenu pred kvalitou a nakoniec používajte a skladujte alkohol tester podľa odporúčaní výrobcu.


Ako sa vám páči tento článok? Pomohol vám?

​​

Pridať komentár

Recenzer.sk
Logo