Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je veľmi nákladná záležitosť a vybrať správny model je veľmi náročné. Je schopné vykúriť prakticky akúkoľvek domácnosť, pokiaľ však nevyberiete správne, bude jeho prevádzka veľmi nákladná, čo sa pochopiteľne odrazí aj na vašej nespokojnosti.

Tepelné čerpadlo by sa podľa odborníkov nemalo vyberať na základe ľúbivých rečí predajcov, veľkú pozornosť by ste nemali venovať ani webovým stránkam ak nákupu by vás nemala nalákať ani výhodná cenová akcia. V prípade tepelného čerpadla zohráva najdôležitejšiu úlohu energetický štítok. Tým najpodstatnejším údajom na energetickom štítku je tepelná strata domu uvedená v kW.

Porovnať ceny čerpadiel

Princíp tepelného čerpadla

Pred tým, než si povieme, ako tepelné čerpadlo vybrať si objasníme princíp tepelného čerpadla. Je to v podstate zariadenie, ktoré vie odoberať energiu z exteriéru a pomocou jednotlivých, vopred stanovených technických procesov prevedie túto energiu do vnútorného priestoru danej nehnuteľnosti.

Dá sa povedať, že zjednodušene sa táto do posledného detailu prepracovaná technológia podobá fungovaniu chladničky, iba trochu iným spôsobom. Jednou stranou je teplo prijímané, druhou zase vydávané. Keď to vezmeme veľmi všeobecne, potom tepelné čerpadlo využíva dva javy – vyparovanie a kondenzáciu, avšak z technologického hľadiska všetko funguje v štyroch cykloch.

Ktoré cykly sú:

 1. Vyparovanie – chladivo, ktoré je súčasťou sústavy tepelného čerpadla odoberá teplo z vonkajšieho priestoru a premieňa ho na plynné skupenstvo. To sa potom odparuje.
 2. Kompresia – plyny sú stláčané kompresorom a následkom veľkého tlaku narastá teplota až k 80 °C.
 3. Kondenzácia – chladivo, ktoré je teraz už teplé, putuje k výmenníku, odkiaľ je smerované do radiátorov v podobe teplej vody. Studená voda sa potom zase vracia späť a znova sa ohreje.
 4. Expanzia – tu je aj chladivo nasmerované späť, aby znovu došlo k opätovnej kompresii a ohrievaniu.

Počas tohto procesu sa môžete stretnúť s pojmom vykurovací faktor. Jeho prostredníctvom je označovaná účinnosť daného zariadenia. Je to v podstate pomer medzi teplom, ktoré bolo vyprodukované a spotrebovanou energiou vo vnútri každej nehnuteľnosti.

Dá sa povedať, že čím je táto hodnota vyššia, tým je to lepšie. Časť čerpadla, ktorá funguje na princípe vyparovania, je umiestnená vonku. Časť kde prebieha kondenzácia, teda kde je teplo uvoľňované, je umiestnená vo vnútri domu. Aby všetko fungovala tak ako má, nesmie chýbať ani kompresor, ktorý sa stará o bezproblémové prúdenie teplého vzduchu.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v súčasnosti veľmi obľúbený, ekologický a hlavne úsporný spôsob, ako je možné získať energiu hneď z viacerých zdrojov. Úlohou každého tepelného čerpadla je premena čo najväčšieho množstva energie pomocou prírodných zdrojov.

Ktoré zdroje sú to?

 • Vzduch
 • Krajina/pôda
 • Voda

Všetky tieto zdroje sú považované za tzv. nízkoteplotné zdroje tepla, pretože majú určitú tepelnú energiu, ktorá však nie je veľmi vysoká. Tepelné čerpadlo ju však vie využiť a premeniť na potrebné teplo.

Keď máte napríklad rodinný dom a inštalujete tepelné čerpadlo, to dokáže hravo získať tepelnú energiu ochladením okolia, kedy je -18 ° C, z ktorého odoberá následne teplo a to pošle do vnútorných priestorov nehnuteľnosti.

Nutné podotknúť, nízke teploty okolitého prostredia, ktoré je zdrojom energie, značne znižujú celkovú účinnosť tepelného čerpadla, čo sa týka hlavne tých typov, kde je zdrojom vzduch. V prípade čerpadiel, ktorých zdroj je zem alebo voda, nedochádza k takým veľkým výkyvom teplôt, takže sa účinnosť tepelného čerpadla výrazne nemení.

Aká je funkcia tepelného čerpadla?

Samotná funkcia sa odvíja vždy od typu tepelného čerpadla, ktoré je nainštalované. Avšak zo všeobecného hľadiska majú niečo spoločné všetky typy. Čo vie zaistiť vo vašom dome/inej nehnuteľnosti?

 • Ohrev vody
 • Chladenie
 • Vykurovanie

Dá sa povedať, že vykurovať nejaký objekt vedia všetky tepelné čerpadlá, čo je v podstate základnou funkciou, pre ktorú je určené. Vykurovať je možné ohrevom teplovodného rozvodu v danom dome, keď čerpadlo odovzdá teplo do vody, alebo ohrevom okolitého vzduchu, kedy je teplo odovzdávané do vzduchu.

Tepelné čerpadlo však nie je schopné len vykurovať, ale zvládne aj ochladzovať. Vo chvíli, keď máte typ tepelného čerpadla vzduch – vzduch, je schopné pracovať na podobnom princípe ako klimatizácia. Ochladenie zvládnu samozrejme aj iné typy tepelných čerpadiel a to pomocou tzv. natural cooling.

To prebieha pasívne s minimálnym odberom a funguje to tak, že je teplo z vykurovacieho okruhu odvádzané von do podzemnej vody alebo rovno do zeme. Aktívne ochladzovanie (active cooling) je možné tiež, ale v tomto prípade to už prebieha s pomocou kompresora tepelného čerpadla.

Čo sa týka ohrevu vody, tam je dobré spomenúť, že u tých úplne najlacnejších typov tepelných čerpadiel máte smolu, tie niečo také vôbec nevedia. Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch pitnú ani úžitkovú vodu skrátka neohreje.

Pokiaľ chcete ohrievať vodu, siahnite po tepelnom čerpadle vzduch – voda, ktorá hravo vodu ohreje, na čo využije zásobník na vodu. Ten sa vlastne ohrieva rovnako ako teplovodné rozvody.

Aké základné otázky si položiť, než si kúpite tepelné čerpadlo?

Vo chvíli, keď sa rozhodnete investovať svoje finančné prostriedky do tepelného čerpadla, je dobré si odpovedať na niekoľko otázok, ktoré by si mal položiť každý. Ktoré sú to?

Aký typ tepelného čerpadla bude vhodné?

To je zásadná otázka, pretože tepelné čerpadlá majú rôzne zdroje na získanie energie, či už je to krajina, voda alebo vzduch. Energia je odovzdaná do vzduchu, ako je to mu v prípade klimatizácie, alebo do vody v podobe radiátorov, podlahového kúrenia atď. Niektoré typy zvládajú aj ohrev vody.

Typ, ktorý vyberiete, by mal vždy zodpovedať presne stanoveným požiadavkám. Vždy si musíte rozmyslieť, či chcete len kúriť alebo aj ohrievať vodu, alebo priestory ochladzovať. Ohľad je nutné brať aj na stavebné úpravy, ktoré sa budú musieť v mnohých prípadoch vykonať, ale aj na vaše finančné prostriedky.

Ako bude tepelné čerpadlo využívané?

To je potrebné vedieť zo všetkého najskôr, či sa bude dom len vykurovať, alebo je potrebný aj ohrev vody. Dokonca aj ochladzovanie je nutné si vopred rozmyslieť. Je len na vás, či bude tepelné čerpadlo hlavným zdrojom tepla alebo iba pomocný.

Aký veľký je váš dom/nehnuteľnosť?

Tu zohráva úlohu veľkosť nehnuteľnosti, kde bude tepelné čerpadlo inštalované. Podľa toho sa musí presne stanoviť potrebný výkon, ktorý sa bude odvíjať nielen od veľkosti rodinného domu či inej nehnuteľnosti, ale aj od tepelnej straty danej budovy.

Kam bude tepelné čerpadlo inštalované?

Vybrať správne miesto môže byť často tvrdý oriešok. Nezabudnite, že je nutné riešiť priestor ako vo vonkajšej časti, tak vo vnútri. Vonku by malo byť čerpadlo umiestnené na takom mieste, kde nebude prekážať, nebude hroziť, že by ho niečo alebo niekto poškodil, ani nebude kaziť celkový dojem nehnuteľnosti.

Možnou variantou je tepelné čerpadlo tzv. All in One, ktoré funguje aj ako zásobník teplej vody, podobá sa chladničke a hodí sa všade tam, kde bojujete s každým centimetrom miesta.

Koľko finančných prostriedkov chcete alebo môžete investovať?

Vždy si dopredu rozmyslite, akú vysokú sumu môžete zo svojho rozpočtu postrádať. Samozrejme, že možným riešením je aj podanie žiadosti o dotácie, avšak aj tak budete musieť investovať aj vlastné finančné prostriedky.

K najlacnejším čerpadlám patrí tá, čo sú vzduch-vzduch, čo sú v podstate také väčšia klimatizácia, vzduch-voda už je o niečo drahšia, avšak k najnákladnejším patrí jednoznačne voda-voda alebo zem-voda, kde môže obstarávacia cena presahovať sumu 400 tisíc korún, ak máte väčší dom.

Prečo si vlastne tepelné čerpadlo zaobstarať?

Existuje hneď niekoľko hlavných dôvodov, prečo je dobré, aby si akákoľvek domácnosť alebo organizácia zaobstarala vhodné tepelné čerpadlo. Aké sú hlavné dôvody?

Značná úspora energie

Pri klasických spôsoboch vykurovania, ako sú elektrické alebo plynové kotly, sú ročné náklady značne vysoké av súčasnej dobe to je v mnohých prípadoch niekoľkonásobná čiastka. Tepelné čerpadlá vedia využívať vzduch, vodu i zem na získanie potrebného tepla z okolitého prostredia. Pokiaľ ide o energiu tepelného čerpadla, tej si berie len menšiu časť, aby mohlo byť v prevádzke.

Energiu potrebuje hlavne na to, aby mohol byť v chode kompresor, takže oproti iným spôsobom vykurovania môžu byť náklady za energie pokojne polovičné, niekedy ešte nižšie. Počas inštalácie sa dá požiadať o tzv. dvojtarifovú sadzbu, kedy je možné mať niekoľko hodín za deň nízku tarifu.

Jednoduché a veľmi úsporné riešenie vykurovania, ohrevu vody aj ochladzovania

Keď máte inštalovaný plynový kotol, potrebujete k nemu komín. Kotol potrebuje každoročnú údržbu a komín potom revíziu. Pri kotloch na tuhé palivá je zase nutné dopĺňať zásoby uhlia, vypratať popol, zakurovať atď.

Nič také nebudete musieť v prípade tepelného čerpadla absolvovať. Výhodou moderných tepelných čerpadiel je aj fakt, že je možné použiť rozvody s radiátormi, ktoré už v budove existujú.

Nie je tak nutná ďalšia investícia. Sú aj tepelné čerpadlá umožňujúce vzdialený dohľad online. Tak sa dá prípadná porucha či iný problém v rámci vykurovacieho systému automaticky zasielať majiteľovi prostredníctvom e-mailovej schránky, prípadne do e-mailu servisnej firmy.

Šetrnejšie vo vzťahu k životnému prostrediu

Ak patríte k ľuďom, ktorým nie je ľahostajná ochrana životného prostredia, potom pre vás bude tepelné čerpadlo vhodným zdrojom tepla, pretože voči životnému prostrediu predstavuje oveľa menšiu záťaž, ako je to pri iných zdrojoch.

Napomáhajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov, zároveň tým je menšia spotreba všetkých nerastných surovín, ako je napríklad uhlie a ani hluk nie je problém. Tepelné čerpadlo totiž nie je také hlučné ako iné zariadenia na výrobu tepla.

Kedy je dobré zvoliť tepelné čerpadlo?

Skôr, než sa rozhodnete pre konkrétny typ čerpadla, musíte si premyslieť, či je to vôbec ideálna voľba. Pre majiteľov novostavby je to úplne perfektný zdroj tepla.

Avšak u majiteľov starších nehnuteľností, je nutné sa poradiť s odborníkom. Musíte totiž zohľadniť tepelnú stratu a vypočítať, aká veľká bude v prípade inštalácie tepelného čerpadla úspora. Ak bude úspora dostatočná, potom nie je problém tepelné čerpadlo zaobstarať.

Typy tepelných čerpadiel

Veľkou výhodou je, že tepelné čerpadlo dokáže pracovať aj v zime, keď sú teploty nízke a klesajú až pod bod mrazu. To je možné vďaka kompresoru spolu s expanzným ventilom. Táto dvojka zvláda zvyšovať či znižovať tlak v tepelnom čerpadle.

Akonáhle dôjde k zmene tlaku, mení sa aj celková teplota vo vnútri zariadenia. Látka cirkulujúca v tepelnom čerpadle, ktorá odovzdáva a vedie tepelnú energiu, sa pri znížení tlaku ochladí, čím je chladnejšia ako okolie a tým sa z neho hromadí teplo.

Takto naakumulovaná tepelná energia je potom odvedená. Zvýšením tlaku sa táto látka stlačí, dôjde k ohrevu a tým je odovzdané nazbierané teplo. Napriek tomu, že tepelné čerpadlo bez problémov pracuje aj v zime, efektivita sa počas mrazov znižuje.

Teplo sa môže vyparovať zo vzduchu, zeme alebo z vody. Kondenzovať sa môže do vzduchu alebo do vody. Práve na základe toho, odkiaľ je teplo odoberané a akým spôsobom sa uvoľňuje, sa tepelné čerpadlá delia na tieto typy:

Rozlišujú sa celkom štyri kombinácie tepelných čerpadiel:

 1. Tepelné čerpadlo zem-voda
 2. Tepelné čerpadlo voda-voda
 3. Tepelné čerpadlo vzduch-voda
 4. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Pokiaľ vás trochu mate dvojitý údaj, potom je dobré podotknúť, že prvý údaj označuje zdroj energie, zatiaľ čo ten druhý značí miesto, kam je energia vydávaná. Tepelné čerpadlo, ktoré čerpá energiu zo vzduchu, ju môže odovzdať do vzduchu alebo vody. To sa líši podľa zvolenej varianty/typu čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Je to najlacnejší typ tepelného čerpadla. Pokiaľ však budete inštalovať nejaké vnútorné jednotky pre jednotlivé miestnosti, náklady sa môžu samozrejme zvýšiť. O tepelnom čerpadle vzduch-vzduch sa dá povedať, že je to vlastne určitý druh klimatizácie.

Môžete tak využívať všetky vlastnosti, ktoré má klasická „klimoška“, kde funguje chladenie, odvlhčovanie, ionizácia a ďalšie tomu podobné funkcie. Skrátka všetko, čo môže akokoľvek prispieť k skvalitneniu vzduchu.

Popri jednoduchej inštalácii, je výhodou tohto tepelného čerpadla aj fakt, že nemá vykurovací systém, pretože vzduch v miestnosti ohrieva vnútorná jednotka umiestnená vo vnútri. Priamo je možné kúriť, chladiť, odvlhčovať alebo len čistiť vzduch. Nevýhodou je naopak nemožnosť ohrievať vodu a tiež vyššiu hlučnosť.

Tento typ čerpadla patrí k najmenej účinným, čo platí aj pre tepelnú kapacitu. Dôvodom je, že čerpadlo nie je pripojené k vykurovaciemu systému, vďaka čomu po jeho vypnutí nebudete môcť získať tzv. zvyškové teplo z vykurovacieho systému.

KLADY
 • Nižšia obstarávacia cena
 • Jednoduchá inštalácia
 • Možnosť využiť funkciu klimatizácie, odvlhčovania alebo ionizácie

ZÁPORY
 • Hluk ventilácie
 • Nežiaduce vírenie prachu
 • Hlučnejšia vonkajšia jednotka
 • Nie je možné ohrievať vodu
 • Účinnosť sa mení na základe teplotných zmien
 • Má nižší výkon
 • Hodí sa skôr pre menšie objekty (chaty, chalupy atď.)

Tepelné čerpadlo vzduch – voda

V prípade tepelného čerpadla vzduch-voda, ide o najvhodnejší typ. Hneď za tepelným čerpadlom vzduch-vzduch je to ďalší cenovo dostupný variant. Aktuálne je to najvyhľadávanejšie čerpadlo pre nezateplené domy, zvlášť pokiaľ chcete nahradiť plyn.

Najbežnejšie a najobľúbenejšie tepelné čerpadlá, ktorých nevýhodou je vyššia hlučnosť. Je teda nutné dobre zvoliť miesto, kde bude tepelné čerpadlo umiestnené. Potrebovať budete aj veľký pomalobežný ventilátor. Všetky časti čerpadla sú dostupné na povrchu.

U tohto typu máte najjednoduchšie vybavenie všetkých potrebných dokumentov na prevádzku. Tu si vystačíte s jednoduchým oznámením na stavebnom úrade. Ďalej by ste si mali vybaviť žiadosť o zvýhodnenú sadzbu u dodávateľa elektrickej energie na používanie tepelného čerpadla. Tieto čerpadlá pracujú vo veľkom rozmedzí teplôt, ich výkon a účinnosť tak bude počas roka kolísať.

Pre staršiu zástavbu nie je rekonštrukcia nijako nákladná a toto tepelné čerpadlo ľahko pripojíte na súčasné radiátory, či teda nie sú rúrky veľmi tenké. Takéto rúry sú pre nízkoteplotné zdroje tepla nevhodné.

Čo poteší, je možnosť ohrevu vody. Ak vás zaujímajú ročné náklady, tu budú rozdiely v tom, aký bude zvolený výkon tepelného čerpadla a tepelný únik danej budovy. Bez ohľadu na to, že je obľúbeným typom pre staršie budovy, je vďaka citlivosti na teplotné výkyvy lepšie skôr pre novostavby.

Tam totiž nedochádza k takým tepelným stratám. Staršej budove bude vyhovovať tepelné čerpadlo s väčším výkonom, vďaka čomu sa samozrejme zase zvýši spotreba.

KLADY
 • Ľahko sa inštaluje
 • Má vynikajúci pomer cena/výkon
 • Vhodné riešenie pre majiteľov starších domov za dostupnú cenu
 • Ideálna náhrada plynových kotlov bez toho, aby bolo v starších domoch nutný väčší zásah
 • Dá sa inštalovať do podlahového kúrenia v novostavbách
 • Ohrev vody

ZÁPORY
 • Nižšia účinnosť ako čerpadlá zem-voda
 • Vyššia hlučnosť pri niektorých modeloch
 • Značná citlivosť na teplotné výkyvy

Tepelné čerpadlo voda – voda

Čo sa týka tepelného čerpadla voda-voda, tu je energia získavaná z podzemnej vody. Na to, aby takéto čerpadlo bolo možné inštalovať, potrebujete vrt, ktorý bude dostatočne hlboký, čo sa bude odvíjať od kvality podložia.

Všetka energia je prenášaná kondenzátorom priamo do teplovodných rozvodov. Tento typ čerpadiel je vhodný na podlahové vykurovanie a zvláda aj ohrev vody. Výhodou je, že tepelné čerpadlo voda-voda nie je tak citlivé na výkyvy teplôt, takže zaručuje veľmi vysokú účinnosť bez toho, aby akokoľvek reagovalo na zmenu vonkajších teplôt.

Čo je vítané, je jednoznačne tichý chod takýchto čerpadiel. Jediné, čo vás nepoteší, je vyššia obstarávacia cena a z hľadiska technického riešenia, sú tieto čerpadlá tiež oveľa náročnejšie na údržbu. To v praxi znamená, že ako koncový zákazník si priplatíte za servis.

Bohužiaľ je nevýhodou, že pri tepelnom čerpadle voda-voda nie je toľko lokalít, ktoré sú na inštaláciu vhodné. Dôvodom sú aj špecifické požiadavky na chemické zloženie vody.
Pred inštaláciou je vykonať rozbor kvality vody a vykonať musíte aj čerpacie skúšky. Pre bezpečný chod sa odporúča zaobstarať aj medzivýmenník.

Na schválenie budete potrebovať rovnaké dokumenty ako pri type zeme – voda a navyše budete potrebovať už spomínané čerpacie skúšky a rozbor kvality vody.

KLADY
 • Vysoká a stabilná účinnosť
 • Vysoký vykurovací faktor
 • Možnosť ohrevu vody aj kúrenia
 • Ideálne pre podlahové kúrenie v novostavbách
 • Tichý chod

ZÁPORY
 • Náročná inštalácia
 • Minimum vhodných lokalít
 • Finančne nákladné

Tepelné čerpadlo zem – voda

Tepelné čerpadlo zem-voda čerpá energiu z pôdy a teplo sa získava hneď dvoma spôsobmi. Prvým variantom býva veľká plocha trubiek s teplonosnou látkou v nižšej hĺbke pod domom pri novostavbe. Druhý variant je dostatočne hlboký vrt.
Energia, ktorú jedným či druhým spôsobom získame, putuje do kondenzátora, kde ohreje vodu v teplovodných rozvodoch, prípadne pitnú vodu. Veľkým plusom je maximálne tichý chod a vynikajúca účinnosť.

Čo môže mnohé odradiť je vysoká cena, ktorá sa môže vyšplhať do skutočne vysokých čiastok, keď je ešte nutné zaistiť hlboký vrt, ktorý by mal mať cca 100 m do hĺbky. Nepoteší ani náročná inštalácia a to v oboch prípadoch, pretože pri prvom spôsobe sa musí na pozemku kopať dosť veľká plocha. No a vo finále údržba tiež nie je práve lacnou záležitosťou.

Pri tomto type hrá najdôležitejšiu úlohu dĺžka vrtu. V okolí domu musíte mať dostatočný priestor pre vrtnú sústavu a zbernú šachtu pre zberač a rozdeľovač. Potrebovať budete aj výkonné obehové čerpadlo.

 • Pri čerpadle zem – voda už budete mať aj zložitejšie vybavovanie, čo sa papierovania týka. Potrebovať budete povolenie o umiestnení stavby, povolenie o vykonaní vodného diela, povolenie o nakladaní s vodami a súhlas vodoprávneho úradu.
KLADY
 • Dlhá životnosť
 • Stabilná prevádzka počas celej vykurovacej sezóny
 • Veľmi dobrá účinnosť
 • Možnosť ohrevu vody aj kúrenia
 • Ideálne riešenie pre podlahové kúrenie do novostavieb
 • Tichý chod

ZÁPORY
 • Prevedenie je finančne náročné
 • Sú nutné zemné práce na pozemku
 • Náročná inštalácia
 • Vyššie poplatky za údržbu

Podľa čoho vyberať tepelné čerpadlo?

Existuje mnoho faktorov, na základe ktorých sa vyberá vhodné tepelné čerpadlo, ale my sa pozrieme na tie najdôležitejšie. Ktoré sú to?

Využitie tepelného čerpadla

Podľa toho, na čo sa bude tepelné čerpadlo využívať, sa bude odvíjať výber vhodného typu. Lacnejším variantom je rozhodne vzduch-voda, ktorý sa hodí pre rôzne typy nehnuteľností bez toho, aby bolo nutné vykonávať stavebné úpravy. Finančne náročnejšie je tepelné čerpadlo voda-voda alebo zem-voda.

Cena je ovplyvnená prípadnými stavebnými úpravami, ako je hĺbenie vrtu alebo napríklad nutnosť inštalácie nových radiátorov, rozvodov atď. U starších domov je navyše nutné vziať do úvahy aj tepelné úniky aj fakt, že tu väčšinou nie je možná inštalácia podlahového kúrenia bez toho, aby bola nutná rekonštrukcia atď.

Klimatické podmienky

U nás sú najobľúbenejšie tepelné čerpadlá vzduch-voda, kde je zaručený najvýhodnejší pomer výkon/cena, navyše je možný aj ohrev vody. Pokiaľ ide o účinnosť, tá je vyhovujúca zhruba do vonkajších teplôt -20 °C.

U nás sa zimné teploty v rámci nížin pohybujú okolo cca 4 °C. Pre horské oblasti sú lepšie tepelné čerpadlá voda-voda, alebo aj zem-voda. Počítajte však aj s nutnosťou väčších finančných nákladov spolu so stavebnými úpravami.

Voľba optimálneho výkonu

V prípade výkonu zvoleného tepelného čerpadla je nutné vychádzať z hodnôt danej nehnuteľnosti. Pokiaľ bude výkon nevyhovujúci, účinnosť bude minimálna. Čo treba zohľadniť?

 • Tepelnú stratu objektu, vrátane prípadných zmien na základe vonkajších teplôt
 • Bežné vonkajšie teploty charakteristické pre oblasť, kde je umiestnená nehnuteľnosť
 • Teplotu, na ktorú hodláte objekt vykurovať
 • Na čo budete tepelné čerpadlo využívať

Hodnota teplej straty zodpovedá tomu, či máte rodinný dom alebo inú nehnuteľnosť, ale aj či je to nízkoenergetická novostavba alebo starší dom. Dôležitú úlohu zohráva aj prípadné zateplenie domu a podobne.

Prevádzkový vykurovací faktor

Je to v podstate vykurovací faktor, s ktorým tepelné čerpadlo pracuje po celý rok v priemere.

Energetický štítok

Energetický štítok obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré na výber potrebujete. Medzi menej zásadné informácie patrí názov daného tepelného čerpadla a informácie o výrobcovi.

Dôležitejší je však obrázkový údaj. Ak na štítku nájdete obrázok radiátora, znamená to, že je tepelné čerpadlo určené na vykurovanie vnútorných priestorov. Okrem týchto čerpadiel môžete kúpiť aj čerpadlo vhodné na vykurovanie bazéna.

Spotreba

Ďalší údaj je údaj o spotrebe. Spotreba je štandardne značená ako A+++ – D. Na energetickom štítku sú ďalej vyznačené dva stĺpce. Prvý nesie údaj 55 °C a druhý 35 °C.

 • 55°C – týmito stupňami je označená stredne teplotná vykurovacia sústava, teda radiátory.
 • 35°C – čiže nízkoteplotná vykurovacia sústava. Tu sa jedná o podlahové vykurovanie.

Výkon

Na energetickom štítku nájdete aj údaj o kW. Uvedený je v tabuľke, v ktorej sa nachádzajú 3 číselné hodnoty. Pre Českú republiku je smerodajný 2. údaj. Ak je napríklad 2 číslo 6, znamená to, že tepelné čerpadlo splní uvedené parametre na energetickom štítku v prípade, keď ho nainštalujete do domu, ktorý má tepelnú stratu maximálne 6 kW.

Klimatické zóny

Sú na tepelnom štítku označené v podobe malej mapy Európy, ktorá je farebne odlíšená. Česká republika spadá na tejto mapke z 80 – 90% do stredne klimatickej zóny, čomu práve zodpovedá 2 číselný údaj v kW. Ak bývate na horách, kde je väčšie chladno, môžete sledovať aj prvý údaj kW o tepelných stratách.

Hluk

Posledný údaj sa týka hlučnosti. Uvedená je hlučnosť pri jednotke umiestnenej vonku aj vo vnútri domu.

COP

Ide o vykurovací faktor. Klasický elektrokotol má vykurovací faktor 1, preto aby vyrobil 10 kW tepla, spotrebuje 10 kW elektriny. Hlavnou úlohou tepelných čerpadiel je dosiahnuť väčší vykurovací faktor. Tepelné čerpadlá majú vykurovací faktor 3. V praxi to znamená, že na 10 kW tepla spotrebujete cca 3 kW elektriny.

Nevýhodou tepelných čerpadiel je veľmi nestály vykurovací faktor, ktorý veľmi ovplyvňuje vonkajšia teplota vzduchu, ale aj teplota vykurovacej vody, ktorú chcete pomocou čerpadla vyrobiť.

SCOP

Problém s vykurovacím faktorom rieši sezónny vykurovací faktor, označený skratkou SCOP. Tento parameter určuje, aký je vykurovací faktor za celú vykurovaciu sezónu. V Českej republike je vykurovacia sezóna cca 255 dní v roku. Dĺžka vykurovacej sezóny je daná normou.
Aj údaj o SCOP je uvedený na energetickom štítku v stĺpci A+++ – D a to nasledovne.

 • Preto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetickej triedy A+++, musí byť SCOP pri 55°C viac ako 3,75. Pri teplote 35°C musí byť SCOP viac ako 4,37.
 • Preto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetickej triedy A++, musí byť SCOP pri 55°C 3,12. Pri teplote 35°C musí byť SCOP viac ako 3,75.
 • Preto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetickej triedy A+, musí byť SCOP pri 55°C 2,45. Pri teplote 35°C musí byť SCOP viac ako 3,07.
 • Preto, aby tepelné čerpadlo spadalo do energetickej triedy A, musí byť SCOP pri 55°C 2,25. Pri teplote 35°C musí byť SCOP viac ako 2,88.

Takto je možné ďalej pokračovať, až do energetickej triedy D. Hodnota D už spadá podľa tohto ukazovateľa medzi elektrokotly, SCOP je tu menej ako 1. Kvalitní výrobcovia by však mali predávať tepelné čerpadlá iba do triedy A+.

Značka

Tepelné čerpadlo nie je výrobok, ktorý si pôjdete kúpiť do obchodu. Poobzerať sa budete musieť po vhodnom dodávateľovi, ktorý vám s výberom poradí, a ktorý sa postará aj o správnu realizáciu tejto stavby. Medzi popredných dodávateľov patrí napríklad Inventor, Daikin, Stiebel Eltron, Buderus alebo Bosch.

Cena

Obstaranie tepelného čerpadla je nákladné. Cena tepelného čerpadla sa pohybuje v rozmedzí 980 – 19 174 eur. K tejto sume je nutné pripočítať náklady za sprevádzkovanie čerpadla. Potom si už budete môcť užívať ich nízke prevádzkové náklady, ktoré môžu znížiť náklady za kúrenie až o 70%.

Celkové vstupné náklady sú pri každom type čerpadla úplne individuálne, pretože vždy záleží na tom, aký variant zvolíte a odkiaľ sa bude čerpať potrebná energia. Samotné čerpadlá síce nie sú až tak nákladnou investíciou, ale koncová cena, ktorej súčasť je rôzne príslušenstvo potrubia, zemné práce atď., to už je iná kapitola.

Dôležité je, aby niečo také robili vždy kvalifikovaní pracovníci, ktorí dobre vedia, čo vlastne robia. Pokiaľ ide o obstarávaciu cenu čerpadla, tak k najlacnejším patrí tepelné čerpadlo vzduch-voda alebo vzduch-vzduch. U ostatných je cena individuálna práve s ohľadom na iné výdavky.

Porovnať ceny čerpadiel

Montáž tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo rozhodne nie je zariadenie, ktoré môže nainštalovať každý. Najlepšie je, keď si nájdete vhodnú spoločnosť, ktorá vám vytvorí projekt, dodajú a zároveň aj nainštalujú vhodné čerpadlo. Je to výhodnejšie dokonca aj kvôli servisu, keď je všetko vyriešené prostredníctvom jedinej firmy.

Na montáž sa musia pripraviť potrebné prívody elektriny, vody, vyčistiť vykurovací systém atď., takže rozhodne to bude dosť starostí, ale profesionáli si s tým hravo poradia. Pokiaľ sa rozhodnete pre montáž tepelného čerpadla, potom je to najvhodnejšie mimo vykurovacej sezóny.

Ako postupovať pri zaobstaraní tepelného čerpadla?

Začnite tým, že si vyberiete najvhodnejšiu firmu a skutočného odborníka. Takže si najskôr dohodnite schôdzku s nejakým špecialistom, ktorý s vami preberie všetky dôležité otázky, ktoré mu pomôžu zostaviť čo najlepší a najkvalitnejší návrh na realizáciu vášho plánu.

Bude ho zaujímať, či sa jedná o rekonštrukciu, novostavbu, koľko osôb s vami žije, aké iné zdroje tepla v mieste máte a mnoho ďalších otázok. Potom pre vás bude pripravovať ponuku, ktorá bude obsahovať cenu zariadenia, spojovacieho materiálu, nádrže na teplú úžitkovú vodu aj cenu samotnej inštalácie.

Nezabudnite si dôkladne prečítať záručné podmienky, pretože predĺžená záruka až na 10 rokov sa vždy nemusí vzťahovať na úplne celú technológiu. Okrem ceny tepelného čerpadla, sa zaujímajte aj o jeho hlučnosť, pretože podľa toho sa potom budete rozhodovať, kam ho umiestniť, aby nebolo rušivým elementom.

Pri moderných čerpadlách v tichom režime nepresahuje hlučnosť 35 dB, pričom samozrejmosťou by mala byť invertorová technológia, vďaka ktorej je nižšia spotreba, dlhšia životnosť aj znížená hlučnosť. Do horských oblastí bude vhodné čerpadlo, ktorému neklesá funkčnosť ani pri -28 °C.

Cena inštalácie sa bude líšiť podľa typu čerpadla aj prípadných stavebných úprav. Nezabudnite však, že značnú časť finančných prostriedkov môže pomôcť nahradiť štátne dotácie, ako napríklad Nová zelená úsporám či kotlíkové dotácie.

Ostatne tejto téme sme venovali samostatný článok tu. Avšak aj bez dotácie je pri výmene plynového kotla za tepelné čerpadlo možné ušetriť pokojne 50 až 70 % nákladov na ohrev TÚV a vykurovanie.

Populárne čerpadlá

 • Tepelné čerpadlá Daikin
 • Tepelné čerpadlá Buderus
 • Tepelné čerpadlá Nordline
 • Tepelné čerpadlá Stiebel Eltron

V neposlednom rade môžete naraziť aj na čerpadlá LG alebo aj Mitsubishi.

Otázky a odpovede

Ako zistím tepelnú stratu domu?

Tepelná strata je hodnota, ktorú by ste mali mať vypočítanú v projekte vášho domu. Ak kupujete tepelné čerpadlo do staršieho domu, bude lepšie, ak si necháte tepelnú stratu znovu vypočítať.

Aký je princíp tepelného čerpadla?

Vonkajší vzduch je vháňaný do výparníka pomocou ventilátora. Do výparníka je vstrekované kvapalné chladivo. Toto chladivo sa vo výparníku odparuje a je ďalej nasávané kompresorom.

Ten ich stlačí, čím dôjde k zvýšeniu jeho teploty. Potom je toto teplo vedené do kondenzátora, kde sa jeho teplota ešte zvýši. Tu je toto teplo odovzdané vykurovacej vode, ktorá zahrieva radiátory alebo podlahové kúrenie. Takto môžete ohrievať aj vodu, ktorú v domácnosti používate na pranie, kúpanie atď.

Aké účinné je tepelné čerpadlo?

Výhodou tepelného čerpadla je, že pri svojom chode spotrebuje iba malé množstvo elektrickej energie. Elektrické vykurovanie môže premeniť 1 kW elektrickej energie na necelú 1 kW tepla. Účinnosť tohto kúrenia je vďaka tomu menšia ako 100%. Tepelné čerpadlo vzduch voda premení 1 kW elektrickej energie na cca 3,5 kW tepla, účinnosť je vďaka tomu 350%.

Záver

Pri výbere tepelného čerpadla nepodľahnite sľubom výrobcov, ktorí vám nasľubujú vysoko kvalitné čerpadlo, ktoré nemusia vždy spĺňať vaše požiadavky. Pred tým, než sa pre tepelné čerpadlo vyberiete, majte presný údaj o tepelnej strate vašej domácnosti. Pri každom odporúčanom tepelnom čerpadle chcite vždy vidieť Energetický štítok.

Aby vám tepelné čerpadlo vyhovovalo, musí sa tepelná strata rovnať prostrednej hodnote kW uvedenej na tepelnom štítku. Ak je tepelná strata napríklad 8 kW, môže byť na energetickom štítku uvedené 7 – 9 kW. Ideálne je pokiaľ je tepelné čerpadlo v energetickej triede A++. Prihliadnuť musíte aj na vykurovaciu sústavu, teda to, či kúrite do radiátorov alebo máte doma podlahové vykurovanie.

Tepelné čerpadlá môžete nakúpiť aj v: Marimex.sk, mobler.sk


Zdroj: www.wikipedia.org

Ako sa vám páči tento článok? Pomohlo vám to?

2 komentáre
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Add your review
 1. Váš článok mi veľmi pomohol pri výbere tepelného čerpadla. U nás doma bola dlhá debata s manželom, či si zaobstaráme vôbec tepelné čerpadlo. Nakoniec sme uznali, že v tejto dobe je to najlepší nápad, ako ušetriť peniaze a využiť dotácie.

 2. Chválim za obsiahly a odborný článok!

Pridať komentár

Recenzer.sk
Logo