Domáce vodárne

Pod pojmom domáca vodáreň sa ukrývajú čerpadlá a ďalšie príslušenstvo, ktoré sa postarajú o zásobovanie domácnosti pitnou vodou. Domáce vodárne predstavujú kompletné riešenie, v ich prípade postačí otočiť kohútikom a môžete využívať tlakovú vodu. Tí, ktorí chcú chod čerpadla ovládať ručne, môžu kúpiť iba samotné čerpadlo.

Domáca vodáreň je zložená z niekoľkých hlavných častí, a to čerpadla, zariadenia na ovládanie chodu čerpadla a spätná klapka. Pri výbere budete voliť medzi povrchovým alebo ponorným čerpadlom. Potom vás budú zaujímať kritériá, ktoré ovplyvnia bezproblémový chod čerpadla. Ide o prietok, prevedenie tlakovej nádoby, dopravnú výšku a rôzne bezpečnostné poistka a funkcie.

Porovnať ceny vodární

Typy

Najprv sa musíte rozhodnúť, či budete chcieť inštalovať povrchové alebo ponorné čerpadlo. Každý z variantov má svoje klady aj zápory.

Povrchové čerpadlo

Na realizáciu povrchovej vodárne budete musieť využívať samonasávacie čerpadlo. Tento typ čerpadla je schopný nasávať vodu zo studne alebo akéhokoľvek iného zdroja vody. Voda je po nasatí dopravovaná ďalej do objektu. Podľa typu inštalácie je treba voliť aj typ čerpadla.

Samonasávacie čerpadlá je možné kombinovať s veľkou tlakovou nádobou, alebo je možné zvoliť podobu menšej a kompaktnejšej domácej vodárne. Samonasávacie čerpadlá sú limitované hĺbkou sania, ktorá sa pohybuje okolo 8 metrov. Ak budete potrebovať vodu nasávať z väčšej hĺbky, alebo sa zdroj vody nachádza v dlhšej vzdialenosti, je vhodnejšie použiť čerpadlo ponorné.

Ponorné čerpadlo

Ponorné čerpadlo je typ, ktorý používa väčší počet domácností. Aj tu budete typ čerpadla a ďalšie príslušenstvo vyberať podľa spôsobu inštalácie.

K najobľúbenejším patrí tzv. vodárenský set, čo je kombinácia čerpadla, malej tlakovej nádoby a frekvenčného meniča či prietokového spínača. Alternatívou sú potom automatické ponorné vodárne menších rozmerov.

Konštrukcia

Dôležitým parametrom pre výber domácej vodárne je spôsob riadenia a konštrukcie čerpadla.

Povrchové čerpadlá

V prípade povrchových čerpadiel môžete vyberať z týchto variantov.

Vodárne s tlakovou nádobou – tento variant je jednou z najobľúbenejších. Ide o kombináciu samonasávacieho čerpadla, veľkej tlakovej nádoby a tlakového spínača. Výhodou tejto kompletnej zostavy je predovšetkým možnosť okamžitého použitia.

Dôležitými parametrami sú v tomto prípade výtlak čerpadla a veľkosť tlakovej nádoby. Výhodou tohto typu vodárne je predovšetkým ľahká údržba jednotlivých častí vodárne. Nevýhodou sú vyššie nároky na priestor a typicky kolísavý tlak vody.

  • Vodáreň s presscontrolom – moderným riešením je kombinácia čerpadla a prietokového spínača alebo presscontrolom. Vo chvíli, keď otvoríte vodovodný kohútik, dôjde k poklesu tlaku a prietokový spínač čerpadlo na základe tejto skutočnosti čerpadlo spustí.

Ak sú všetky vodovodné kohútiky uzavreté, spínač čerpadlo automaticky vypne. Do tohto systému sa ďalej inštaluje malá nádoba s objemom 5 – 8 litrov, ktorá vyrovnáva drobné odbery vody a ďalej potom optimalizuje výkon čerpadla.

  • Domáce vodné automaty – predstavujú najkomfortnejšie riešenie domácich vodární. Jedná sa o kompaktné zariadenia, ktorých súčasťou sú všetky potrebné komponenty. Súčasťou automatu je čerpadlo, malá tlaková nádoba a frekvenčný menič.

Domáci vodný automat je konštruovaný s ohľadom na čo najväčšie užívateľské pohodlie. Po jeho zapojení iba nastavíte požadovaný tlak a o všetko ostatné sa postará samotný automat. K automatu tak nebudete musieť dokupovať žiadne ďalšie príslušenstvo a vďaka malému rozmeru je možné automat zabudovať aj do kuchynskej linky, pričom sa nemusíte báť ani hlučnosti čerpadla.

Ponorné čerpadlá

Aj v prípade ponorných čerpadiel je dôležitým parametrom konštrukcie. Od nej sa odvíja voľba ďalšieho príslušenstva aj spôsob inštalácie.

  • Odstredivé čerpadlo – odstredivé čerpadlo pracuje na princípe obežného kolesa. To poháňa vodu dopredu. Násobením obežných kolies dosiahnete ľubovoľný výtlak. Výhodou týchto čerpadiel je možnosť regulácie výkonu.

Vďaka tomu môžete čerpadlo ovládať pomocou prietokového spínača alebo frekvenčného meniča. Do systému je nutné tiež inštalovať malú vyrovnávaciu nádobu. Odstredivé čerpadlá sú moderným aj cenovo dostupným riešením pre mnohé domácnosti.

  • Vretenové čerpadlo – ďalším typom sú čerpadlá vretenové, ktorých hydraulickú časť tvorí stator a vreteno. Tento typ je skôr menej preferovaný, z dôvodu obmedzeného výtlaku. Na ochranu čerpadla potom musíte inštalovať aj ponorné sondy a snímač hladiny.

Súčasťou čerpadla by mala byť aj veľká tlaková nádoba. Toto nevyhnutné príslušenstvo zvyšuje obstarávaciu cenu čerpadla. Výhodou je však jednoduchšia opraviteľnosť a dostupnosť náhradných dielov. Vretenové čerpadlo si tiež lepšie poradí s nečistotami v podobe piesku či abrazívnych častíc vo vode.

  • Vibračné čerpadlo – tento typ čerpadla nie je stavaný na trvalú prevádzku. Vibračné čerpadlo môžete použiť pri občasnom doplnení rôznych zásobníkov vody.

Výtlak a prietok

Najdôležitejšími parametrami pri výbere čerpadla je vždy prietok a výtlak. Tieto hodnoty určujú, koľko môže čerpadlo dopraviť vody v určitom čase a pod akým tlakom. Hodnoty uvádzané výrobcom sú vždy maximálne, počítať však musíte aj so stratami, ktoré vznikajú v každom zariadení. K skutočnému výkonu čerpadla sa tak musíte dopočítať. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých čerpadiel je tak aj krivka výkonu. Aj s jej pomocou môžete výkon čerpadla pomerne ľahko spočítať.

Výtlak čerpadla udáva, do akej výšky je čerpadlo schopné vodu dopraviť, alebo aj aký veľký maximálny tlak je schopné vyvinúť. So vzrastajúcou požiadavkou na výtlak však klesá maximálne množstvo dopravovanej vody. Vaším cieľom je tak zaobstarať čerpadlo s optimálnym výkonom.

  • Prietok – je nutné voliť podľa toho, akým spôsobom budete vodáreň používať. Tí, ktorí chcú vodáreň využívať na zásobovanie domácnosti, budú potrebovať prietok od 2 – 4 m3/hod. Na zavlažovanie postačí prietok okolo 1,5 m3/hod.

Dopravná výška

Hlavným parametrom je aj dopravná výška, ktorú by ste mali poznať už pred výberom čerpadla. Dopravná výška určuje do akej vzdialenosti alebo výšky môže vodáreň vodu vyčerpať. Ide teda o vzdialenosť medzi zdrojom vody a samotnou vodárňou.

  • Sacia výška – označuje z akej vzdialenosti alebo hĺbky môže vodáreň vody nasávať. Je označovaná v metroch, 1 metra sacej výšky je rovný 1 zvislý meter. Pri horizontálnom potrubí sa 1 meter sacej výšky rovná 10 metrom potrubia. Obvyklá sacia výška povrchových vodární je okolo 8 metrov.
  • Výtlačná výška – určuje výšku, do akej môže čerpadlo vodu vytlačiť. Aj v tomto prípade sú podmienky rovnaké ako v prípade sacej výšky, tzn. 1 meter výšky výtlačnej je rovný 1 zvislému metru a 10 horizontálnym metrom.

Značka

Domáce vodárne sú na trhu zastúpené obrovským množstvom výrobkov. Veľký výber ponúka napríklad značka Aquacup, Prodo, Pumpa, Calpeda alebo Omnigena. Medzi ďalšie patria aj DAB, IBO, Gardena, Wilo, AL-KO alebo napríklad Einhell.

Cena

Cena domácich vodární sa pohybuje od 5 do niekoľkých stoviek eur. Záleží na tom, aké prevedenie preferujete a svoju rolu tu zohráva aj výkon čerpadla. Vodárne, ktorých súčasťou je samonasávacie čerpadlo a tlaková nádoba je možné zaobstarať za cca 298 eur. Za domáci vodný automat zaplatíte okolo 427 eur.

Porovnať ceny vodární

Otázky a odpovede

Ako zvoliť veľkosť tlakovej nádoby?

Veľkosť tlakovej nádoby je treba vyberať s ohľadom na počet členov domácnosti aj počtu odberných miest. Všeobecne tu platí, že bežná 4 členná rodina vystačí s nádobou s objemom 80 – 100 litrov. Ak bude vodáreň inštalovaná v menších sezónnych objektoch, môže byť jej objem oveľa menší.

Ako vybrať ponorné čerpadlo?

Typ ponorného čerpadla budete vyberať podľa umiestnenia čerpadla. Prvým variantom sú čerpadlá do vrtu, ktoré je nutné vyberať podľa priemeru vrtu. Štandardné vrty majú obvykle priemer 3 – 4“. Ďalej môžete zaobstarať ponorné čerpadlo do studne.

V tomto prípade nebudete limitovaní veľkosťou čerpadla, obvyklý priemer studne totiž býva najčastejšie od 80 cm. Ak má však studňa nízku hladinu vody, bude vás zaujímať umiestnenie sania čerpadla. Niektoré čerpadlá je možné umiestniť aj horizontálne.

Aké by mala mať domáca vodáreň bezpečnostné poistky?

Dôležitá je predovšetkým ochrana proti prevádzke na sucho, z tohto dôvodu mávajú vodárne bezpečnostné čidlo, ktoré je schopné v prípade poklesu vody čerpadlo zastaviť. Aby nedošlo k prehrievaniu, nemala by chýbať ani tepelná poistka. Dôležitou časťou domácej vodárne je aj spätná klapka, ktorá bráni odtoku vody k zdroju. Aktuálny tlak v tlakovej nádobe zobrazuje manometer.

Záver

Domáca vodáreň je zariadenie, ktoré využijete na čerpanie úžitkovej aj pitnej vody. Poslúži tiež pri odčerpávaní vody. Domáce vodárne fungujú na jednoduchom princípe, základom vodárne je tlaková nádoba a čerpadlo.

Najobľúbenejším typom domácej vodárne je práve vodáreň s tlakovou nádobou. Najväčšou prednosťou je v jej prípade nízka obstarávacia cena. Čerpadlo je schopné vodu vyčerpať z hĺbky maximálne 8 metrov. Medzi druhé najobľúbenejšie patria automatické vodárne.

Podobné články, ktoré by vás mohli zaujímať


Zdroje: www.mall.sk, www.aquapumps.sk

Ako sa vám páči tento článok? Pomohlo vám to?

Pridať komentár

Recenzer.sk
Logo