Vibračné valce

Aby sme mohli pohodlne jazdiť autom a chodiť pešo po infraštruktúrach, je potrebné, aby sa o túto prácu postaral konkrétny stroj, ktorému sa hovorí vibračný valec. Ten pracuje na základe princípu vibrácií a hutnej sily. Vibračný mechanizmus, obvykle poháňaný hydraulickým systémom, generuje oscilujúci pohyb, ktorý sa prenáša z valca na podkladový materiál. Tento pohyb vibrácií pomáha uvoľniť vzduchové bubliny z podkladu a zlepšuje tak kontakt a zhutnenie materiálu. Na jednotlivé práce ale treba vybrať odlišný druh a správne parametre, tak sa poďme pozrieť, čo medzi ne patrí.

Porovnať ceny valcov

Čo je vibračný valec?

Vibračný valec je stroj používaný v stavebníctve na zhutňovanie a utužovanie povrchu zeminy, asfaltu alebo betónu. Jedná sa o valec, ktorý je vybavený rotačnými vibračnými mechanizmami umiestnenými vo vnútri valcového tela. Tieto mechanizmy generujú vibrácie, ktoré sú prenášané na povrch a umožňujú efektívne zhutnenie materiálu.

Na čo sa vibračný valec používa?

Používa sa pri výstavbe ciest, parkovísk, letiskových ranvejí, železničných tratí a ďalších podobných projektov. Jeho hlavnou úlohou je zvýšiť stabilitu a pevnosť povrchu, zlepšiť jeho nosnú schopnosť a znížiť riziko vzniku trhlín alebo deformácií v dôsledku prevádzkového zaťaženia. Vibračné valčeky môžu byť ovládané ručne alebo môžu byť vybavené kabínskym ovládaním, čo umožňuje vodičovi pohodlne ovládať stroj a sledovať proces zhutňovania.

Typy

Vibračné valce môžeme rozdeliť na tri typy podľa spôsobu, akým sú ovládané. Každý z nich sa bude hodiť na trochu odlišné práce, najmä z hľadiska náročnosti.

Ručne vedené vojne

Ručne vedené valce sú menšie a ľahko ovládateľné vibračné valce, ktoré sú určené na zhutňovanie menších plôch, prípadne ťažko prístupných priestorov. Tieto valce sú obvykle vybavené jedným alebo dvoma bočne umiestnenými rukoväťami, ktoré umožňujú operátorovi pohodlne viesť a ovládať valce počas práce. Pohon valca je zaistený motorovou jednotkou umiestnenou na vrchole valca, ktorá generuje vibrácie. Tie sú potom prenášané na povrch pomocou valcového tela. Ich hutniaca sila sa pohybuje od 12 do 22 kN.

Tandemové valce

Tandemové valce sú druhom vibračných valcov, ktoré sa skladajú z dvoch valcových telies umiestnených za sebou. Tieto valcové telesá môžu byť buď o rovnakej veľkosti, alebo je jeden valec väčší ako druhý. Vďaka dvom valcom za sebou môžu dosiahnuť vyšší zhutňovací výkon a rýchlosť, čo umožňuje efektívnejšiu a rýchlejšiu prácu, preto sa tiež využívajú na náročnejšie práce. Ovládajú sa najmä z kabíny umiestnenej na jednom z valcových telies.

Ježkové vibračné valce

Ježkové vibračné valce sú špeciálnym typom vibračných valcov, ktoré sa využívajú predovšetkým pri zhutňovaní jemných a viskóznych materiálov, ako je napríklad asfalt alebo betón. Tieto valcové stroje majú jeden alebo viac ježkov, ktoré sú umiestnené na valcovom tele a podieľajú sa na procese zhutňovania.

Ježci sú navrhnutí tak, aby na seba vzájomne zapadali a vytvárali rovnomernú distribúciu tlaku na podkladný materiál. Tento tlak spolu s vibráciami, ktoré sú generované vo valci, pomáha pri zhutnení materiálu a vytváraní pevného a stabilného povrchu.

Druh vibračného valca

Vibračné valce môžeme ešte rozdeliť podľa toho, akým druhom valca sú vybavené. Môže ísť o valce na utláčanie štrku, kameniva a nesúdržnej zeminy, čo znamená povrchy s frakciou väčšou ako 2 mm as nízkym obsahom vody, ktoré majú hladký povrch a značí sa písmenom D. Valce s ježkovým behúňom zase využijete na zhutnenie súdržných zemín s frakciou ako 2 mm a vyšším obsahom vody, ktoré sa hodia na utláčanie ílovitých povrchov. Nájdete ich pod označením PD.

Hmotnosť a rozmery vibračných valcov

Hmotnosť ovplyvňuje celkový výkon prístroja, preto by vás spoločne mala zaujímať. Je obvykle udávaná v tonách alebo kilogramoch. Pre tandemové valcové stroje môže byť celková hmotnosť okolo 2 až 20 ton, pričom každý valec môže mať hmotnosť okolo 1 až 10 ton.

Rozmery zahŕňajú dĺžku, šírku a výšku, ktoré sú tiež špecifické pre každý model a typ valca. Napríklad dĺžka môže byť v rozmedzí 2 až 7 metrov, šírka 1 až 3 metre a výška 1,5 až 2,5 metra. Nemajú žiadny vplyv na výsledný výkon a funkciu valca, teda sa na ne pozerajte skôr z praktického hľadiska.

Pracovné rozmery

Dôležitým parametrom sú predovšetkým rozmery behúňa, pričom jeho šírka (medzi 0,6 až 1,5 metrami) udáva plochu, ktorou je valec schopný zhutniť počas jednej trasy – čím väčší rozmer, tým väčší záber stroja. Širší behúň sa bude hodiť na zhutnenie väčších plôch, ako sú parkoviská či základy rodinných domov. Zhutnenie povrchov pre výstavbu chodníkov zvládnu aj valce s menšou šírkou behúňa.

Vibrácie a hutniaca sila

Tým najdôležitejším parametrom je hutniaca, inak tiež utláčacia, sila. Obvykle sa udáva v kilonewtónoch (kN) a býva v rozsahu od 20 do 200 kN. Označuje silu, s ktorou valec utláča zeminu či iný povrch. Čím väčšia sila, tým väčšia je miera zhutnenia. Keď je silná sila nízka, musíte zeminu hutniť po jednotlivých vrstvách, aby došlo ku kvalitnému spevneniu podložia, inak by ste sa nedočkali očakávaného výsledku.

Hutniaca sila je generovaná buď váhou valca, alebo hydraulickým tlakom, ktorý je aplikovaný na valec. Je dôležitá pre dosiahnutie požadovaného zhutnenia materiálu, zaistenia pevnosti a stabilitu povrchu.

Čo sa týka vibrácie, udáva sa v Hertzoch (1 Hz = 60 otáčok za minútu), pričom na zhutnenie zeminy stačí 35 Hz, na živičné povrchy až 50 Hz.

Vibračné valce generujú vibrácie pomocou interného vibračného mechanizmu, ktorý je obvykle poháňaný hydraulickým systémom. Pomáhajú uvoľniť vzduchové bubliny z podkladu, čo zlepšuje kontakt, zhutňovanie materiálu a umožňuje lepšie preniknutie valca do materiálu, čo je užitočné najmä pri práci s mäkkými a viskóznymi materiálmi. Vibrácie taktiež zvyšujú efektivitu zhutnenia a umožňujú dosiahnutie vyššej hustoty povrchu.

Bezpečnosť práce

Keďže ide o stavebnú techniku, treba sa mať na pozore. Medzi povinnú výbavu patrí ochrana sluchu (mušľové chrániče, pri krátkodobom použití stačia zátky do uší), kvalitná prilba, pracovná obuv, pri práci na verejnom priestranstve výstražná vesta s reflexnými prvkami, pracovné okuliare, odolné pracovné rukavice, poprípade antivibračné rukavice.

Funkcia

Vibračné valce sú stavebné stroje, ktoré sa používajú na zhutňovanie a stabilizáciu podkladového materiálu pri výstavbe ciest, prístavných plôch, letísk a ďalších obdobných infraštruktúrnych projektov. Hlavným účelom vibračných valcov je zvýšiť hustotu aj pevnosť podkladu a zaistiť tak stabilný bezpečný povrch pre vozidlá s chodcami.

Sú efektívne v odstraňovaní vzduchových bublín a dutín z podkladového materiálu, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k oslabeniu povrchu alebo zhoršeniu jeho stability. Hustejší a stabilnejší podkladný materiál poskytuje pevný základ pre vrstvy asfaltu, betónu alebo iných povrchových materiálov. To zvyšuje celkovú pevnosť a trvanlivosť konštrukcie.

Značka

Medzi obľúbené značky vyrábajúce vibračné valce patria Yato a Lumag.

Cena

Čo sa ceny týka, nie je to žiadny med. Ide o veľké profesionálne stroje, teda počítajte s tým, že vás budú stáť naozaj veľa peňazí. Cena začína na 7 124 eur, tu nájdete ručne vedené vibračné valce.

Ak chcete zaobstarať kvalitný vibračný valec, zainvestujte radšej 8 522 až 10 652 eur. Ak chcete kúpiť tandemový valec, pripravte si minimálne 21 304 eur, cena sa môže vyšplhať až na 35 622 eur.

Porovnať ceny valcov

Údržba

Údržba vibračných valcov je kľúčová pre ich dlhodobú výkonnosť a spoľahlivosť. Dbajte predovšetkým na:

  1. Pravidelnú kontrolu: Pravidelná vizuálna kontrola stroja je zásadná pre zistenie prípadných poškodení, opotrebení alebo vád. Skontrolujte valec, ježkov, vibrácie, tlakový systém, hydraulické hadice a ďalšie súčasti, aby ste sa uistili, že všetko funguje správne. Ak nájdete akékoľvek problémy, okamžite ich opravte.
  2. Mazanie: Správne mazanie je dôležité pre zachovanie pohyblivosti a životnosti rôznych častí valca. Uistite sa, že sú správne premazané a používate správny typ maziva. Dodržujte odporúčania výrobcu.
  3. Čistenie: Vibračný valec pracuje v prostredí, v ktorom je vystavený silnému znečisteniu a usadeninám. Pravidelné čistenie valcových ježkov, filtrov a odtokových kanálov je nevyhnutné na optimalizáciu výkonu valca. Používajte vodu alebo vysokotlakový čistič, aby ste odstránili usadeniny.
  4. Opravy a údržba motora: Vibračný valec môže obsahovať rôzne motory a pohonné jednotky. Pravidelná údržba a opravy týchto motorov sú kľúčové pre ich správnu a bezpečnú prevádzku. Sledujte plán údržby motora a vykonávajte pravidelnú kontrolu aj výmenu oleja, filtrov a iných komponentov.

Otázky a odpovede

Ako funguje vibračný valec?

Vibračný valec má interný vibračný mechanizmus, ktorý generuje vibrácie. Tieto vibrácie sú prenášané na podkladný materiál pomocou ježkov na venci valca. Vibračná energia zlepšuje kontakt a zhutňovanie materiálu.

Aký je rozdiel medzi vibračným valcom a hladiacou doskou?

Vibračné valce a hladiace dosky sú oba stavebné stroje používané na zhutnenie materiálu. Hladiace dosky sa obvykle používajú v menších oblastiach a na povrchových vrstvách, zatiaľ čo vibračné valce majú väčší výkon a sú vhodnejšie na použitie na rozsiahlejších plochách či na dosiahnutie hlbších vrstiev.

Aké materiály je možné zhutniť pomocou vibračného valca?

Vibračné valce sa najčastejšie používajú na zhutnenie a stabilizáciu zemín, piesku, štrku a podložných vrstiev pri výstavbe ciest, prístavných plôch, letísk atď. Môžu sa tiež používať pri kompakcii betónu a asfaltu.

Záver

Vibračné valce sú dôležitým strojom pri výstavbe ciest, parkovísk, letiskových dráh, železničných tratí a ďalších podobných projektov. Starajú sa o dosiahnutie čo najlepšieho stavu povrchu a znižujú riziko vzniku trhlín alebo deformácií v dôsledku prevádzkového zaťaženia, vďaka čomu je potom možné pre autá aj osoby sa po povrchu pohybovať.


Zdroj: www.wikipedia.org

Ako sa vám páči tento článok? Pomohlo vám to?

Pridať komentár

Recenzer.sk
Logo