Najčastejšie závady práčok

Práčka, je po sporáku a chladničke snáď najdôležitejším domácim spotrebičom, ktorý sa v mnohých prípadoch používa každý deň. Pokiaľ sa o ňu pravidelne staráte, máte istotu, že bude pracovať ako má a ešte tým môžete predĺžiť jej životnosť. Ostatne správnou starostlivosťou a údržbou je možné predchádzať aj častým poruchám, čím potom odpadá nutnosť riešiť najčastejšie závady, ktoré sa môžu vyskytovať.

Mnohé poruchy síce môžete odstrániť svojpomocne, avšak u niektorých neurobíte nič a musíte zavolať odborného technika, aby vykonal autorizovaný servis, ktorý vás môže vyjsť na nemalé peniaze. Nie je na škodu si pred zaobstaraním nového domáceho spotrebiča tohto typu zistiť aj poruchovosť práčok vami vybranej značky.

Takéto informácie môžete nájsť nielen na našom recenznom webe, ale aj medzi hodnotením užívateľov, ktorí už práčku, ktorú ste si vyhliadli, zakúpili pred vami a majú nejakú skúsenosť.

Každá značka je niečím charakteristická a to platí aj v prípade akejkoľvek poruchy. Než sa spoločne pozrieme na najčastejšie závady práčok, čo vás môžu stretnúť, pripomenieme si, ako sa starať o práčku, aby dlho vydržala.

 1. Minimálne raz za rok vyčistite sitko ventilu prívodu vody na práčke.
 2. Pravidelne čistite filter čerpadla.
 3. Pravidelne, aspoň raz za mesiac (alebo podľa potreby) utrite manžetu práčky.
 4. Odstráňte nečistoty z vnútornej strany dvierok.
 5. Čistite aspoň raz za 14 dní šuplík násypky, kam aplikujete aviváž, prací gél či sypký prací prášok. To je ideálny spôsob, ako predchádzať tvorbe plesní a tým nepríjemnému zápachu.
 6. Raz za mesiac spustite program na vyvárku, aby sa vydezinfikoval vaňový priestor.

Čo sú chybové kódy a na čo slúžia?

Pri moderných práčkach je veľkou výhodou, že vie ukázať tzv. chybový kód. Pod každým takýmto kódom sa skrýva určitý problém, ktorý môže pri vašej práčke nastať. Pokiaľ však neviete, čo daný kód konkrétne predstavuje, je vám to v podstate k ničomu.

Vo väčšine prípadov sa dajú tieto chybové kódy nájsť v návode, čo je súčasťou balenia práčky pri jej obstaraní, avšak po inštalácii práčky je väčšinou vyhodený alebo uložený na také miesto, kde ho nájdete, až ho nebudete potrebovať.
Rozhodli sme sa teda spísať tie najbežnejšie chybové kódy, ktoré sú charakteristické pre dve populárne značky práčok, ale aj dôvody, prečo sa kód objavil a možné riešenia.

Chybové kódy práčok Whirlpool

Americké práčky Whirlpool majú síce funkciu v podobe 6. zmyslu, ktorá zaisťuje, aby bola spotreba elektrickej energie čo najnižšia, ale boli dosiahnuté najlepšie výsledky. Napriek tomu sa ani im nevyhýbajú chybové hlásenia značiace poruchu.

 • F01 – kód predstavuje problém s prívodom vody do práčky. Dôvodom môže byť príliš nízky tlak vody v potrubí, takže voda netečie toľko, koľko by bolo treba. Akonáhle sa táto chyba objaví, ako prvé žmurknite na tlak vody v potrubí. Tento chybový kód sa môže objaviť v prípade poruchy snímača hladiny vody, ten je potom tiež nutné skontrolovať. Problém môže byť aj nepriechodnosť plniaceho ventilu alebo je málo otvorený vodovodný kohútik.
 • F02 – značí problém s uzatváracím mechanizmom. Keď sa táto chyba objaví, znamená to, že je zablokovaný zámok dverí. Pomôže reštartovať práčku, prípadne ju úplne odpojiť od elektrickej siete. Skúste to zopakovať viackrát, a pokiaľ ani jedno nepomôže, bude nutné dohodnúť návštevu servisného technika, pretože mohlo pokojne dôjsť k poškodeniu dverného mechanizmu. Totožný chybový kód je určený aj pre zablokovaný elektrický ventil, ktorého úlohou je plniť vodu. Bude potrebné ho opraviť, alebo rovno vymeniť za nový.
 • F08 – porucha vykurovacieho telesa. Došlo k tomu, že mohol vyhorieť ohrievač vody alebo sa poškodil. Volajte vždy servis, aby sa ohrievač opravil alebo vymenil. Tento kód tiež značí zlomenie ochranného tlakového spínača, alebo poškodenie elektrického regulátora.
 • F5 – porucha termistora, ktorý sa mohol poškodiť či odpojiť.
 • F12 – problém ohrevu vody. Mohlo dôjsť k poruche vykurovacieho zariadenia alebo tlakového spínača, takže sa voda prestala hriať. Dôvodom môže byť aj poškodené vedenie medzi ohrievačom a regulátorom.
 • F13 – problém s pritekajúcou vodou. Voda sa nevlieva do zásobníka vďaka vysokému tlaku vo vodovode, prípadne sa upchala priehradka na prací prostriedok a je potrebné vyčistiť. Problémom môže byť aj znečistený filter, ktorý stačí dôkladne očistiť.
 • F23 – problém so snímačom vody, ktorý sa poškodil a nie je tak možné snímať hladinu vody v práčke. Je potrebné skontrolovať tlakový spínač a podľa potreby ho vymeniť za nový.
 • F24 – hlási problém, kedy je v bubne veľa bielizne alebo je problém so vstupnou vodou.
 • F27 – problém s elektromotorom, kedy dôjde k nesprávnemu umiestneniu rezervného relé na doske riadiaceho modulu a motor sa tak otáča iba jedným smerom.
 • FP – chybový kód poruchy odtoku, ktorý sa najskôr upchal a bude potrebné ho len vyčistiť.

Chybové kódy práčok Bosch

 • E2 – problém s púšťaním vody, kedy je nízky tlak vody a voda sa tak napúšťa len veľmi pomaly. Je nutná kontrola potrubia a senzora tlaku.
 • E5 – upchatá odpadová hadica / zanesený filter, skontrolujte upchatie hadice alebo či nie je veľmi vysoko, prípadne vyčistite filter a zbavte ho nežiaducich nečistôt či predmetov.
 • E16/F16 – otvárací mechanizmus. Dvierka nie je možné otvoriť alebo zavrieť, takže je dobré najskôr reštartovať práčku. Pokiaľ to nepomôže, odpojte ju zo zásuvky a znovu zapojte, inak volajte servis.
 • E18/F18 – prekročená doba čerpania. Skontrolujte čerpadlo vody, reštartujte práčku alebo odpojte od elektrickej siete.
 • F21 – chyba motora. Keď nestačí reštart práčky, volajte servisného technika.
 • E23/F23 – voda v základni práčky. Akonáhle voda uniká do základne, ihneď volajte servisného technika.
 • E32 – nesprávna kalibrácia, kontaktujte servis.

Aké sú najčastejšie závady práčok?

Je dobré spomenúť, že závad sa môže objaviť naozaj veľa, ale záleží aj na výrobcovi či modeli, prípadne tiež o šťastí, keď natrafíte na „kus“, ktorý bude mať poruchu každú chvíľu alebo taký, čo s ním nebude problém treba 5 rokov.

Práčka neždíme/neodstreďuje

 • Preťaženie práčky/prekročenie kapacity bubna – najčastejším dôvodom je nevhodne vyvážená bielizeň a prekročenie maximálnej kapacity bubna. Práčku je nutné vypnúť, otvoriť dvierka, bielizeň vybrať a ručne vyžmýkať, až potom vložiť späť do práčky, prípadne ju rozprestrite po priestore bubna tak, aby bola vrstva rovnomerná. Keď to nebude mať žiadny efekt a problém bude pokračovať, musíte časť bielizne preložiť do lavóra a nechať vyžmýkať len časť.
 • Upchatá či poškodená odpadová hadica – pokiaľ sa hadica upchá, je nutné ju vyčistiť, avšak mechanicky poškodenú hadicu, ktorá je treba zlomená alebo ohnutá, je najlepšie rovno vymeniť.
 • Upchatý filter – ten stačí vybrať a starostlivo vyčistiť.
 • Prací program neobsahuje odstreďovanie – to sa stáva pri niektorých modeloch práčok, že použijete program, kde nie je funkcia odstreďovania. Vždy je potrebné zistiť, z čoho sa daný program skladá.
 • Porucha elektroniky – problémom môže byť čerpadlo či niektorý z vnútorných mechanizmov v práčke. Pokiaľ však odíde elektronika alebo sa akokoľvek poškodí, je nutné vždy volať servisného technika.

Práčka nevypúšťa vodu

 • Upchatý filter práčky – vo chvíli, keď prestane práčka vypúšťať vodu, skontrolujte ako prvý odtokový filter práčky. Keď to bude potrebné, vyčistite ho.
 • Zaseknuté čerpadlo – pokiaľ sa nevypúšťa z práčky voda z prvého plákania, mohol by to byť problém s vypúšťacím čerpadlom. Skontrolujte, či v ňom nie sú nečistoty, či už vlasy, vlákna látok, žmolky, prípadne aj rôzne predmety, napríklad gombíky. Komora čerpadla by mala byť úplne čistá, prázdna a čerpadlo by sa malo síce pretáčať, ale v danej polohe klásť mierny odpor.
 • Upchatá odpadová hadica – v hadici môžu byť usadeniny aj nejaké predmety. Vyčistite nielen hadicu, ale aj práčkový sifón a odpad v stene.

Ako vyčistiť filter práčky?

 1. Otvorte malý výklopný kryt (väčšinou je v ľavom alebo pravom dolnom rohu na prednej strane práčky)
 2. Dajte na zem handru či nízku nádobu
 3. Vyskrutkujte opatrne filter a počítajte s tým, že bude vytekať voda
 4. Filter dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a vyberte z neho rukou všetky nečistoty (vlákna, vlasy atď.)
 5. Naposledy opláchnite a zase opatrne naskrutkujte späť
 6. Zatvorte výklopné dvierka a je hotovo

Práčka nenapúšťa vodu

 • Uzavretý prívod vody/kohútik k práčke – stane sa, že môžete zabudnúť pustiť vodu, takže to je prvé čo vždy skontrolujte, pokiaľ sa voda nenapúšťa. To isté platí pri prívode vody do bytu/domu.
 • Nesprávne zatvorené dvierka práčky – pokiaľ nie sú úplne zatvorené, nebude sa voda napúšťať. Mrknite na ne a podľa potreby dovrite alebo znovu otvorte a zatvorte.
 • Nízky tlak vody – pozrite sa, či má voda z kohútika dostatočný tlak a za ako dlho napustíte napríklad vedro s vodou. Nedostatočný tlak v rozvodoch znamená, že sa voda do práčky nebude napúšťať.
 • Upchatá, zlomená, ohnutá alebo inak mechanicky poškodená hadica – je nutné skontrolovať prívodnú hadicu do práčky av prípade, že je akýkoľvek problém, tak ju vymeniť. Keď v nej budú len nečistoty, stačí ich odstrániť a tým sa zbaviť upchávky.
 • Porucha na riadiacej jednotke – tento problém rozhodne nevyriešite, rovno volajte servisného technika.

Uvoľnený bubon práčky

 • Uvoľnená pružina – keď sa uvoľní jedna alebo viac pružín, na ktorých je bubon zavesený, začne práčka vydávať nadmerný hluk. Prejaví sa to najmä pri žmýkaní, kedy bude bubon tzv. búchať. Pozrite sa preto do vnútorného priestoru práčky, či nie je pružina uvoľnená. Ak bude, jednoducho ju zaháknite späť k bubnu.
 • Chybné ložisko práčky – pružiny máte v poriadku, ale bubon je rovnako voľnejší a robí veľký hluk? Potom došlo k opotrebovaniu ložiska a budete potrebovať nové, aby bola zaistená správna rotácia bubna. Volajte preto servisného technika, ktorý vám ložisko vymení.

Práčka vyhadzuje poistky

 • Nevyhovujúci/slabý istič – to býva častý dôvod, prečo poistky vypadávajú. Slabý istič, ktorý tzv. neutiahne práčku, vám ich k ničomu, akurát to môže spotrebič poškodiť. Vždy si ustrážte, že máte inštalovaný dostatočne silný istič, prípadne si nechajte urobiť úplne samostatný okruh, na ktorom bude len samotná práčka.
 • Skrat – problém v elektrickom kábli môže spôsobiť skrat, rovnako ako keď je problém so zásuvkou alebo sa pokazí motor či vykurovacie teleso. Dokonca aj unikajúca voda vám môže zariadenie skratovať a vyhodiť poistky. Pokiaľ nie ste elektrikári, neskúšajte s káblami čokoľvek robiť a volajte servisného technika.

Práčka napustí vodu, ale neperie

 • Spadnutý alebo prasknutý klinový remeň – pri práčkach s klasickým motorom môže byť problém s klinovým remeňom, ktorý sa mohol pretrhnúť alebo uvoľniť a vzhľadom na to, že spája motor s bubnom je to problém. Rovnako môže prasknúť remenice. V prípade, že sa remeň len uvoľní, nasaďte ho na malú remenicu motora a hneď natiahnite aj na veľkú remenicu bubna. Remeň, čo je vyťahaný či popraskaný nechajte odborníkom rovno vymeniť.
 • Opotrebované uhlíky motora – opäť sa to týka práčok s klasickým motorom, kedy síce práčka napustí vodu, ale neperie, pretože sa netočí bubon. Dôvodom môžu byť opotrebované alebo poškodené uhlíky motora. Zavolajte servisného technika a ten zistí, či stačí vymeniť jeden uhlík alebo radšej oba.
 • Chybný motor/závada elektroniky – u moderných práčok nenájdete remene, ani uhlíky, takže pokiaľ sa neobjaví konkrétny chybový kód, nie je vine závada v elektronike a na to musíte opäť volať odborníka cez servis.
 • Zaseknutý bubon práčky – voda sa môže pokojne napustiť, ale práčka nebude prať, pretože sa kvôli nejakému nežiaducemu predmetu vo vnútornej časti práčky nemôže točiť bubon. Môže to byť čokoľvek, takže najskôr odpojte práčku zo zásuvky a potom rukou zistite, či sa bubon môže točiť. Keď bude niekde drhnúť alebo sa ani nezačne točiť, mohlo tam niečo preniknúť a treba to vybrať. Musíte otvoriť kryt práčky, nájsť výhrevné teleso (TEN) as maximálnou opatrnosťou ho odpojiť. Vznikne vám tak dostatočný priestor, kadiaľ môžete predmet vybrať a zase rovnakým postupom vráťte výhrevné teleso späť.

V práčke zostáva voda

 • Vypúšťacia hadica bola ohnutá alebo upchatá – pokiaľ po skončení pracieho cyklu zostáva v nádrži práčky voda, nemuselo dôjsť k jej úplnému vypusteniu z dôvodu poškodenej hadice, či už išlo o upchatie nečistotami alebo nevhodným umiestnením, kedy došlo k jej ohnutiu/zlomeniu.
 • Upchatý vypúšťací filter – musíte filter dôkladne očistiť a malo by to byť v poriadku.
 • Porucha vypúšťacieho čerpadla – ak sa stalo, že v bubne zostala všetka voda a spotrebič v priebehu cyklu divne „bzučal“, potom je na vine práve čerpadlo. Volajte servisného technika.

Práčka je hlučná

 • Zle vyvážená práčka – pokiaľ počujete búchanie pri žmýkaní, prezrite, či má práčka nožičky v správnej polohe, prípadne ich nastavte tak, aby boli v optimálnej výške.
 • Cudzie predmety v bubne – skontrolujte, či nie sú v bubne nejaké predmety, ktoré tam nepatria a zrejme boli zabudnuté vo vreckách nohavíc, napríklad kľúče, mince, ale tiež napríklad upadnuté gombíky z oblečenia atď.
 • Práčka je príliš blízko múru – umiestnili ste práčku na najlepšie možné miesto, ale je veľmi blízko múru či iného povrchu, takže dochádza k nárazom počas prania a ešte viac pri odstreďovaní? Potom stačí spotrebič posunúť a problém je vyriešený, pokiaľ vám to priestor dovolí. Ak tam veľa miesta na posunutie nemáte, skúste aspoň medzi práčku a stenu dať penový tlmič, ktorý by mal minimalizovať hluk.
 • Preplnený bubon práčky – dodržiavanie kapacity bubna je základ, pokiaľ ho veľmi naplníte, nielen, že bielizeň nebude úplne čistá, ale pri odstreďovaní bude maximálny hluk kvôli preťaženiu bubna.
 • Uvoľnené/opotrebované tlmiče – ak nemáte istotu, kde presne túto závadu skontrolovať, radšej rovno volajte servisného technika. V niektorých prípadoch však nemusí ísť o tlmiče, ale bude nutná výmena ložiska práčky.

Práčka neohrieva vodu

 • Vyššia dávka pracieho prostriedku – dali ste do zásobníka veľa pracieho prášku, alebo tam vliali až príliš tekutého gélu? Skúste nabudúce použiť len polovičnú dávku.
 • Vodný kameň na vykurovacom telese – ak sa na vykurovacom telese vytvorila vrstva vodného kameňa, nebude pracovať ako má. Stačí využiť špeciálny prostriedok na vodný kameň v práčke, ktorý nasypete do zásobníka na prací prostriedok. Potom nastavte prací cyklus na 60°C alebo 90°C a nechajte prebehnúť až do konca. Je dobré tento postup aplikovať pravidelne, minimálne raz za 3 mesiace.
 • Porucha výhrevného telesa – jeho porucha môže byť dôvodom, že sa voda v práčke nehreje. Pri moderných práčkach by mal túto závadu ohlásiť chybový kód. Volajte servisného technika, ktorý bude musieť vykonať opravu či výmenu.
 • Porucha termostatu – keď sa termostat pokazí, nie je schopný optimálne vyhodnotiť teplotu vody, takže nie je jej teplota dostatočná v rámci pracieho programu. Opäť je to problém, ktorý musí riešiť odborník.

Nejdú otvoriť dvierka práčky

 • Bezpečnostná detská poistka – mrknite, či sa vám náhodou táto funkcia nespustila. Na displeji práčky by mal byť zobrazený symbol detskej poistky.
 • Uzamknutie pracím programom – niektorý pracie programy sú nastavené tak, že udržujú dvierka práčky uzamknuté ešte dávno po skončení pracieho cyklu, pokojne až 20 minút.
 • Prehriatie práčky/porucha z prehriatia – malo by stačiť len odpojiť práčku z elektrickej siete a počkať napríklad pol hodiny, až vychladne a potom znovu pripojiť k sieti, ak pôjdu dvierka otvoriť.
 • Porucha elektroniky – v prípade, že došlo k poruche elektroniky a nedarí sa vám dvierka otvoriť ani po reštarte práčky, volajte servis.

Prací prášok a aviváž zostávajú v zásobníku

 • Zanesený zásobník – jediné, čo môžete urobiť, je zásobník opatrne vybrať a veľmi dôkladne vyčistiť. Skvelá je zubná kefka, s pomocou ktorej sa dostanete aj na horšie dostupné miesta zásobníka a zbavíte ho všetkých nečistôt.
 • Upchatá prívodná hadička – prívodnú hadičku prepláchnite, v prípade nutnosti prefúknite, aby bola priechodná a mohla privádzať vodu do zásobníka, odkiaľ je vodou vyplavovaný prací prostriedok aj aviváž.

Práčka tečie

 • Mechanicky poškodená prívodná či odpadová hadica – obe hadice je nutné prezrieť, či nie sú len zle nasadené. Hadice môžu byť tiež spuchnuté, tesnenie pri prívode vody môže byť staré, ale tiež môže byť problémom upchatiu nečistotami. V prípade, že je hadica prasknutá alebo akokoľvek inak poškodená, ideálne je vymeniť ju za novú.
 • Porušené gumové tesnenie dvierok – pokiaľ netesnia dvierka práčky, je to ďalší z dôvodov, prečo práčka tečie. Akonáhle nájdete drobné kvapky vody pod dvierkami, je to tento dôvod. Gumené tesnenie už má svoje najlepšie obdobie za sebou, takže bude nutné povolať servisného technika, aby vám dal nové.
 • Zanesený filter – ako otvoriť filter práčky sme vám už písali vyššie, takže akonáhle práčka tečie a nie je to žiadna z predchádzajúcich príčin, môže byť dôvodom práve znečistený filter, ktorý bude potrebné vybrať a starostlivo vyčistiť.

Práčka nedokončí program

 • Nadmerné množstvo bielizne v bubne – ak sa vám stane, že sa práčka zastaví uprostred pracieho cyklu, môže byť dôvodom prekročenia kapacity bubna/práčky. Pri chytrých práčkach nájdete senzor, ktorý sa aktivuje pri nadmerne naplnenom bubne, pretože práčka nie je schopná takú hmotnosť správne vyvážiť. Odoberte z práčky niekoľko kúskov bielizne, reštartujte práčku a skúste to znova.
 • Problém s vypúšťaním vody – mrknite na odtokový filter aj odtokovú hadicu, pretože môžu byť poškodené či upchaté. Prezrite tiež čerpadlo, pretože sa tam mohol zaseknúť nejaký predmet.
 • Porucha elektroniky – pokiaľ práčka bez problémov pracuje, ale dôjde k zastaveniu pracieho programu bez toho, aby na čokoľvek spotrebič reagoval, mohlo dôjsť k poruche na elektronike a s tým pomôže jedine servisné stredisko.
 • Porucha ohrevu vody – prací program sa zastaví, pretože je voda veľmi studená a nedošlo k jej ohriatiu na požadovanú teplotu zodpovedajúcu zvolenému praciemu programu. Problémom môže byť vykurovacie teleso, ktoré sa buď zanieslo vodným kameňom, alebo došlo k jeho poškodeniu či poruche. Opäť je nutné pozvať servisného technika.

Ako otvoriť zablokované dvierka práčky?

Pokiaľ dôjde k tomu, že sa zablokujú dvere práčky, je možné, že sa po skončení pracieho cyklu otvoria až po uplynutí určitého časového intervalu. Práčka sa nedá otvoriť aj vo chvíli, keď v nej zostane voda. Vodu je možné odčerpať alebo núdzovo vypustiť. Na otvorenie dverí je nutné vykonať kontrolu, či nie je v práčke voda.

 1. Otvorte dvierka filtra na prednej strane práčky
 2. Nechajte vytiecť vodu do záchytnej nádoby
 3. Skontrolujte, či je odtok v poriadku
 4. Filter zbavte textilných vlákien a prepláchnite
 5. Znovu spustite prací cyklus, aby sa zistilo, či je problém vyriešený

Neváhajte vykonať aj núdzové otvorenie dverí, na čo vám stačí skrutkovač. S jeho pomocou zatiahnite za tiahlo, aby sa dvierka otvorili. Pri niektorých práčkach nájdete toto tiahlo hneď vedľa filtra textilných vlákien.

Podobné články, ktoré by vás mohli zaujímať


Zdroj: www.alza.sk

Ako sa vám páči tento článok? Pomohlo vám to?

Pridať komentár

Recenzer.sk
Logo